RECYCLING KRUSZYWA KOLEJOWEGO


 • Sortowanie zebranego kruszywa z toru
 • Kruszenie kruszywa do frakcji 0,31
 • Pozyskiwanie surowców do ponownego wykorzystania
 • Specjalnie dobrana technologia dla produkcji kruszywa
 • Wysoka wydajność i jakość świadczonych usług


SPRZEDAŻ KRUSZYW


Firma RR Construction prowadzi sprzedaż kruszyw posiadających stosowne aprobaty techniczne Instytutu Badań Technicznych TPA, spełniających wymogi jakości kruszyw przydatnych do budowy dróg, autostrad oraz obiektów mostowych. W naszej ofercie posiadamy:

 • wapień,
 • kamień wapienny,
 • tłuczeń wapienny,
 • piaski niesortowane i sortowane o frakcjach 0-2, 2-8, 8-16; ponadgabaryt,
 • pospółka,
 • gruzobeton recyklingowy,
 • kruszywa mieszane.