USŁUGI SERWISOWE


Firma RR Construction oferuje Państwu szereg usług serwisowych wspomagających inwestycje.

INWSTOR ZASTĘPCZY

Firma RR Construction oferuje Państwu obsługę inwestora zastępczego. Polega ona na działaniu w imieniu zamawiającego oraz braniu przed nim odpowiedzialności za organizację i koordynację prac wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym.

W zależności od Państwa potrzeb możemy reprezentować Państwa interesy w całym procesie inwestycyjnym lub tylko na budowie.

NADZÓR INWESTYCYJNY (BUDOWLANY)

Oferujemy Państwu fachowy nadzór inwestorski realizowany przez wykwalifikowanych inspektorów posiadających uprawnienia wykonawcze, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, doskonale przygotowanych do samodzielnego pełnienia funkcji technicznych na budowie.

Posiadamy również zespół nadzoru, który tworzą inspektorzy w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych, elektroenergetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych.

Nasi inspektorzy zadbają o to, aby budowa została wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, co przełoży się na bezawaryjną eksploatację obiektu budowlanego przez wiele lat.

Firma RR Construction oferuje Państwu pomoc na każdym etapie inwestycji.

Zapewniamy:

 • obsługę inwestora zastępczego,
 • przeglądy techniczne obiektów,
 • serwis obiektów,
 • nadzór inwestorski (budowlany),
 • wynajem fachowego sprzętu i maszyn,
 • usługi grupy brukarskiej.
PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Okresowej kontroli podlega:

 • stan techniczny obiektu,
 • przydatność obiektu budowlanego,
 • estetyka obiektu budowlanego,
 • estetyka otoczenia obiektu budowlanego,
 • instalacja elektryczna i piorunochronna w zakresie stanu sprawności połączeń,
 • osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrole mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub stosowne kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu np. dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Dysponując wykwalifikowaną kadrą, oferujemy Państwu usługi okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów. Zakładamy i prowadzimy książki obiektów budowlanych. W trosce o naszych klientów, to my przypominamy o terminach kolejnych kontroli, dokonujemy odpowiednich zgłoszeń i dbamy o najwyższe standardy.

SERWIS TECHNICZNY OBIEKTÓW

W ramach serwisu technicznego obiektów oferujemy Państwu w zależności od Państwa potrzeb zarówno kompleksową obsługę całej nieruchomości, jak i wykonawstwo poszczególnych usług.

Zalety kompleksowej obsługi technicznej obiektu:

 • ograniczenie liczby występujących awarii,
 • brak potrzeby tworzenia własnych ekip serwisowych i utrzymywania zaplecza technicznego,
 • uniknięcie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi wykonawcami – odpowiedzialność za wszystkie instalacje techniczne w obiekcie spoczywa na jednej firmie,
 • zwiększenie bezpieczeństwa obiektu, optymalizacja kosztów,
 • utrzymanie wartości rynkowej nieruchomości dzięki zachowanej sprawności technicznej budynku.

Gwarantujemy utrzymanie właściwego stanu technicznego dzięki specjalistom wszystkich branż z zakresu budownictwa ogólnego i specjalistycznych serwisów technicznych.

Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania przeglądów budowlanych i urządzeń będących w ich zasobach. Serwis obiektów przeprowadzamy zgodnie z harmonogramem dopasowanym indywidualnie do klienta.

Kompleksowa obsługa obejmuje zakres:

 • budowlany,
 • elektryczny,
 • gazowy,
 • wodno-kanalizacyjny,
 • centralnego ogrzewania,
 • klimatyzacji i wentylacji,
 • systemów alarmowych,
 • systemów telekomunikacyjnych, badań i ekspertyz (elektrycznych, sanepid, przeciwpożarowych, kominiarskich).
GRUPA BRUKARSKA

Oferujemy Państwu wynajem naszej grupy brukarskiej świadczącej pełen zakres prac brukarskich na najwyższym poziomie. Zajmujemy się budową:

 • podjazdów, dróg dojazdowych,
 • chodników, ścieżek, tras,
 • parkingów,
 • ogrodzeń, murów oporowych.

Nasza ekipa to najwyższej klasy specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w układaniu kostki brukowej. Brukarstwo jest naszą pasją, dlatego ciągle rozwijamy nasze umiejętności.

Dysponujemy bogatym zapleczem sprzętowym niezbędnym do wykonania prac. Posiadamy między innymi takie urządzenia i maszyny jak:

 • niwelatory,
 • zagęszczarki,
 • koparki,
 • koparko-ładowarki.
WYNAJEM FACHOWEJ SIŁY ROBOCZEJ

W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy Państwu wynajem fachowej siły roboczej. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewnią sobie Państwo ciągłość pracy niezależnie od sezonowości czy braków kadrowych.

Nasz zespół został wyszkolony w swoich dziedzinach, dzięki czemu nie będziecie Państwo tracić czasu na szkolenie nowych pracowników. Jeśli wynajęty przez nas pracownik nie spełni jednak Państwa oczekiwań, w trakcie umowy istnieje możliwość jego wymiany na inną osobę.

Ponosimy pełną odpowiedzialność za wszelkie kwestie związane z przepisami prawa pracy, ponieważ to my zatrudniamy pracowników. Dodatkowo zapewniamy wynajętym pracownikom noclegi, transport, ubrania robocze, a także w razie potrzeby narzędzia pracy.

Wynajmujemy pracowników na krótkie okresy, jak również długoterminowo.


Dysponujemy różnymi fachowcami z dziedziny budownictwa

 • Architekt
 • Architekt wnętrz
 • Brukarz
 • Cieśla
 • Dekarz
 • Geodeta
 • Glazurnik
 • Hydraulik
 • Inspektor budowlany
 • Inspektor nadzoru
 • Inżynier budowy
 • Kierownik brygadzista
 • Kierownik budowy
 • Kierownik ds. inwestycji budowlanych
 • Kierownik majster budowy
 • Kierownik nadzoru inwestycji
 • Kierownik projektu
 • Kierownik robót budowlanych
 • Majster
 • Malarz budowlany
 • Malarz-tapeciarz
 • Monter instalacji elektrycznych
 • Murarz
 • Operator sprzętu budowlanego
 • Operator wózka widłowego
 • Operator żurawia
 • Planista
 • Pomocnik budowlany
 • Monter instalacji sanitarnych
 • Monter konstrukcji stalowych
 • Monter szalunków systemowych
 • Robotnik budowlany
 • Specjalista ds. nadzoru technicznego
 • Specjalista ds. ppoż.
 • Specjalista ds. przetargów
 • Specjalista ds. umów budowlanych
 • Specjalista ds. zamówień publicznych
 • Technik hydrolog
 • Tynkarz

Zapraszamy do współpracy.